Karlshamn behöver dig

I den mån du har möjlighet och enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, försök gynna det lokala näringslivet. Det är budskapet som Karlshamns kommun tillsammans med lokala branschorganisationer vill nå ut med.

Coronapandemin slår hårt mot hela samhället. Några tvingas stänga och många tvingas anpassa sin verksamhet på grund av smittorisk och låg efterfrågan. Karlshamns kommun och det lokala näringslivet uppmuntrar därför till samarbete och att stödja varandra i en gemensam kampanj för att nå ut till kommunensalla invånare. 

 

− Satsningen ”Karlshamn behöver dig” syftar till att gemensamt sprida budskapet att vi tillsammans måste tänka mer lokalt idag än tidigare. Situationen som vi alla befinner oss i är märklig och många lider på olika sätt, inte minst det lokala näringslivet, som i många fall har det oerhört tufft. Det handlar bland annat om företagare som driver butiker, restauranger och hotell. Vi är många olika organisationer som står bakom denna kampanj och nu är det upp till var och en i Karlshamns kommun, att när vi behöver handla, göra det lokalt, säger näringslivschef Mathias Wijk.

 

− Vi vill med denna kampanj öka folks medvetenhet kring hur viktigt det är att tänka lokalt i alla branscher. Anlita lokala hantverkare, lokala producenter, lokala restauranger, stötta Karlshamns fantastiska kulturliv på de sätt det går och handla i de fysiska butikerna. Ju fler som tänker lokalt, ju bättre är det för Karlshamn som helhet, säger Karin Strindgård från Centrumföreningen i Karlshamn.

 

− För många av NetPort Science Parks medlemmar är det otroligt viktigt att Karlshamn har ett välmående näringsliv och därför är det självklart för oss att ställa oss bakom den här kampanjen. Karlshamn behöver oss alla nu, säger Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park.

 

− Att Gilla Karlshamn handlar ju självklart om att gilla och stötta de som finns och verkar i Karlshamn. För oss är det helt naturligt att stötta initiativet, säger Anna Deutgen, projektledare för Gilla Karlshamn.

 

− Vi hoppas kunna samla alla krafter för att rädda alla småföretag, där vi vet att många har det extremt tufft. Detta gäller alla branscher, allt från en soloföretagare till restauratörer, hantverkare och industri. Företagarna stöttar alla företagare som behöver hjälp framförallt med att våra 17 jurister finns på plats näst intill dygnet runt, vi värnar alla företagare, säger Lasse Nilsson från Företagarna.

 

Kampanjen ”Karlshamn behöver dig” kommer synas ute i butiker, i personalrum, på digitala skärmar, i sociala medier. Bakom kampanjen står Karlshamns kommun, Centrumföreningen, Företagarna, Fastighetsägarna i Karlshamn, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet, Gilla Karlshamn och NetPort Science Park.