Välkommen som medlem

Tillsammans skapar vi en attraktiv handelsstad!

För att locka besökare till vår stad behöver vi, förutom ett bra utbud av butiker, restauranger och serviceföretag även erbjuda mervärden och upplevelser. Sådant som gör att besökarna kommer tillbaka snart igen. Karlshamns Centrumförening främjar handelns utveckling och tar tillvara medlemsföretagens gemensamma intressen. 

 

Vill du veta mer om föreningens arbete och vilka förmåner ett medlemsskap innebär? Ta då kontakt med vår handelsutvecklare, Karin Strindgård, karin@karlshamnscentrum.se.